Evan heeft een leuk bestand gedeeld met ons waar veel handige commando’s instaan bedankt he.

Kijk in de discord voor meer informatie en het bestand.

Thanks Evan!

Partitioneren, formatteren, mounten, users, gebruikers

Inloggen in terminal als root:

Su –

Wachtwoord: toor

Cd /

Controleren of systeem schijf herkent:

lsblk

Partitioneren:

Fdisk /dev/sdb

 • N
 • P of E (keuze uit primaire of extended partitie)
 • 1
 • +5G (5 GB) of + 1500M (1500 MB)
 • w

Formatteren:

Mkfs.ext4 /dev/sdb1

Mounten (mounten weg na opstarten):

Mount /dev/sdb1 /data

Mounten opslaan in editor (wijzigingen blijven na opstarten):

Nano /etc/fstab               of           vim/etc/fstab

/dev/sdb1 /data ext4 defaults 0 0

Ctrl + O

Enter

Ctrl + X

Gebruiker toevoegen:

Useradd (gebruikersnaam)

Gebruiker toevoegen met homedirectory:

Useradd -m (gebruikersnaam)

Wachtwoord gebruiker wijzigen:

Passwd (gebruikersnaam)

Alle gebruikers tonen:

Cat /etc/passwd

Wijzigingen aan user aanbrengen:

Usermod

Groep toevoegen:

Groupadd (groepsnaam)

Alle groepen tonen:

Cat /etc/group

Gebruiker aan 1 groep toevoegen (gaat automatisch uit andere toegevoegde groep):

Usermod -G (groep) (gebruikersnaam)

Gebruiker aan andere groep toevoegen (behoud ook andere toegevoegde groepen):

Usermod -aG (groep) (gebruikersnaam)

Directory aanmaken:

Mkdir /(naam directory)

Gebruiker eigenaar maken van directory:

Chown (gebruikersnaam) (groepsnaam)

Groep eigenaar maken van directory:

Chown :(groepsnaam eigenaar) (groepsnaam)

RWX rechten wijzigen directory:

Chmod (RWX-waarde, bijv 777) (directory)

User                            Group                         Other

RWX (421)                  RWX (421)                  RWX (421)

111                             100                             000

= 7                              = 4                              = 0

Partitie maken op bestaande schijf:

Stap 1: een schijf toevoegen in VMware (bij settings, hard disk)

Stap 2: controleren of systeem schijf herkent. Lsblk of cat /proc/partitions

Stap 3: fdisk voor partitioneren (primaire partities max 4 incl. eventuele extended partities (5,6 etc.). Kies na het aanmaken van een extended partitie nogmaals N voor het maken van een logische partitie. Logische partitie is altijd minder dan extended partitie!!!

 • Sudo fdisk /dev/sdb
 • N
 • P of E (keuze uit primaire of extended partitie)
 • 1
 • +5G (5 GB) of + 1500M (1500 MB)
 • w

Stap 4: formatteren à Mkfs.ext4 /dev/sdb1

Stap 5: koppelen aan systeem (mounten)

Mkdir /data

Mount /dev/sdb1 data

Cd /data

Ls

Stap 6: opslaan in editor (zorgen dat dit ook gebeurd na reboot)

Nano /etc/fstab

Ctrl + end

/dev/sdb1 /data ext4 defaults 0 0

Ctrl + O

Enter

Ctrl + E

Enter

Geef een antwoord

%d bloggers liken dit: